Team

Ida Haglund

Ida Haglund

CEO Trainee

Som VD-trainee arbetar Ida med projektledning inom marknadsföring samt ansvarar för Bofinks framtida utveckling. Ida studerar en kandidat inom företagsekonomi med inriktning mot både finans och management vid Stockholm Business School.

John Lindahl

John Lindahl

CTO

Som företagets CTO har John ett helhetsansvar för alla tekniska lösningar. Han arbetar med företagets systemarkitektur samt utveckling av både app och hemsida. John har en högskoleingenjörsexamen i tillämpad elektronik & datorteknik från Umeå Universitet.

Diana Kahsay

Diana Kahsay

Marketing Intern

Som marketing intern arbetar Diana med att planera och ta fram innehåll till Bofinks sociala kanaler. Diana har en kandidatexamen inom företagsekonomi och läser för närvarande en master inom marknadsföring på Stockholm Business School.

Carl Westin

Carl Westin

Head of Design

Som head of design ansvar Carl för all design och visuellt kontent på Bofinks app, hemsida och sociala kanaler. Carl studerar för närvarande en civilingenjörsutbildning med en master inom teknisk design vid Linköpings Universitet.

Robin Granström Käll

Robin Granström Käll

Software Developer

Som utvecklare arbetar Robin med ständig utveckling av Bofinks app och hemsida. Robin tillhandahåller en utbildning i programutveckling Java vid Nackademins yrkeshögskola.

Carla Piedra

Carla Piedra

Business Intern

Som business intern arbetar Carla främst med bofinks grundläggande bokföring samt med planering kring Bofinks Youtube kanal. För närvarande studerar Carla ekonomiprogrammet vid Uppsala Universitet.

Jakob Stigenberg

Jakob Stigenberg

Backend Developer / Sysadmin

Som databasutvecklare och systemadministratör arbetar Jakob med att utveckla algoritmen som Bofink bygger på. Jakob studerar till civilingenjör med en master inom maskinteknik Kungliga Tekniska Högskolan.

Angel Bahrami

Angel Bahrami

Marketing Intern

Som marketing intern arbetar Angel med Bofink bloggen samt arbetet med övrig marknadsföring. Angel studerar företagsekonomi vid Stockholm Business School.

Petter Aronsson

Petter Aronsson

CFO

Petter är tillsammans med Joachim grundare till Bofink och är idag företagets CFO. Han ansvarar för den finansiella biten samt med algoritmen som Bofink detaljplanering av företaget. Petter har en civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan med en master inriktad mot optimering.

Joachim Ronneback

Joachim Ronneback

CEO

Joachim är en av grundarna till Bofink och företagets CEO. Han arbetar nära våra externa partner och har det yttersta ansvaret för Bofinks strategiska arbete. Joachim har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan med en master inriktad mot finansiell matematik.