Till alla inlägg
Ränta

26 november 2018

Rörlig eller bunden ränta?

Funderar du över hur förmånlig din ränta egentligen är? Överväger du att byta till ett annat alternativ men är osäker på om du ska välja en rörlig eller en bunden ränta? Läs då Bofinks tankar angående rörlig och bunden ränta för att få en ökad förståelse så att du kan välja det alternativ som är allra bäst för just dig.

Om det är bättre att välja rörlig eller bunden ränta finns det egentligen inget enkelt svar på, ditt val beror nämligen på hur din privatekonomi ser ut. Värderar du trygghet och förutsägbarhet samt kanske inte har så stora marginaler för att klara av en eventuell räntehöjning, då kan det vara bättre att välja bunden ränta under en viss tidsperiod. Att binda din ränta rekommenderas så länge bolåneräntan inte är alltför hög i jämförelse med den rörliga räntan. 

Det går emellertid inte att bortse från att det finns ett flertal fördelar med att välja rörlig ränta. En fördel, och kanske den mest påtagliga, är att räntekostnaden blir lägre om räntan sjunker, vilket möjliggör pengar över till annat, till exempel sparande. Den rörliga räntan är också mer flexibel då du enkelt kan välja att binda ditt lån efter tre månader, utan att behöva betala ränteskillnadsersättning. Däremot behöver du vara medveten om att den framtida månadskostnaden är svår att beräkna, och om räntan stiger vid exempelvis inflation, tenderar räntekostnaden att öka. 

Det som är viktigt att ha i åtanke är att banker många gånger vill att man binder upp lånet under så lång tid som möjligt. Det beror på att man många gånger får en högre ränta ju längre bindningstid man väljer. De flesta bolåneaktörer erbjuder bindningstider på ett, två, fem eller tio år. Ytterligare att ha i åtanke vad gäller ett bundet lån är, att om du som bundit ditt lån vill, eller tvingas, betala ditt lån i förtid tillfaller en ränteskillnadsersättning. 

Många experter har hävdat att det historiskt sett alltid har varit rörlig ränta som varit billigast. Detta är ett devis felaktigt antagande, en undersökning som Bofink har gjort visar att det mellan åren 1997 och 2014 var en lägre räntekostnad att binda sin ränta under sju av dessa sjutton år. Det som också var anmärkningsvärt var, tvärt emot vad många tror, att det visade sig att det är korta löptider om ett till tre år som var det bästa valet. Många bedömare gissade på långa bindningstider om fem till femton år. Det går dock inte att komma ifrån att rörlig bindningstid var det bästa alternativen tio av dessa sjutton åren. De personer som bara har valt en bindningstid har gjort rätt i att ha valt rörligt ränta, då de behövt betala mindre över tidsperioden. Det bästa är alltså att vara aktiv. Men, det är alltså en väldigt komplicerad ekvation - att välja rätt vid rätt tidpunkt. Just därför utvecklade Bofink en avancerad algoritm som vid varje enskild tidpunkt räknar ut den uppsättning av bindningstider som är mest fördelaktiga. Du kan ta del av denna via Bofinks ränteväljare.

Vill du ta del av ränteväljaren och se vilka bindningstider som passar just dig?
Ladda ner Bofinks kostnadsfria app här: App Store eller PlayStore

Det finns också alltid en viss osäkerhet att beakta om du väljer rörlig ränta. Där av kan det vara bra att sprida ut sina risker och då ha en del av ditt lån med rörlig ränta samtidigt som man binder andra delar av lånet. Det viktigaste är att göra research, en budget samt se vad som passar din eller din familjs ekonomiska situation bäst. 

December månad och därmed jul är snart i antågande och vad passar då bättre än några smarta spartips för den månad under vilken vi konsumenter spenderar allra mest pengar. Nästa inlägg ger dig de bästa tipsen för att du inte ska spendera en krona mer än vad du har råd med. 

Skrivet av

Ida Haglund

Ida Haglund

Angel Bahrami

Angel Bahrami

Dela:

Till alla inlägg