Till alla inlägg
Bostadsmarknaden

10 december 2018

Bostadsmarknaden

Hur ser bostadsmarknaden ut idag? Är det en stabil eller instabil marknad? Är det rätt läge att köpa bostad? Få svar på dessa frågor i dagens blogginlägg.

Enligt statistik från Booli Har rekordmånga säljare tvingats sänka sina priser för att lyckas få sin bostad såld. Det visade sig att hela 9,6 procent av alla annonser för detta år hade tvingats sänka sina priser. En sådan stor andel prissänkta annonser har inte uppnåtts sedan 2013. Denna siffra är dock inte representativ för hela riket, utan det finns markanta skillnader beroende på vad för typ av bostad och vilket län det rör sig om. I Uppsala län nådde prissänkningarna för nyproduktioner en rekordhög siffra med 17,2 procent och i Stockholm 12,3 procent. Detta behöver inte betyda att det byggts för mycket utan kanske mer en fråga om hur man byggt, det vill säga att utbudet inte riktigt matchat efterfrågan.

Tidigare har det varit lägenheter som drabbats hårdast av prissänkningarna, men det har nu visat sig att även villor påverkats och marknaden är inte lika stabil som den tidigare varit.

Ett stort problem är även att det länge funnits en osäkerhet gällande rätt tidpunkt för köp av bostad, vilket har lett till att det finns ett större utbud av bostäder som legat ute på marknaden sedan en tid tillbaka. Trots en lägre ränta, ökade disponibla inkomster de senaste åren samt att ekonomin i Sverige befinner sig i ett stabilt läge, är inte köpare benägna att genomföra ett bostadsköp. Det beror med stor sannolikhet på den bild media målar upp av bostadsmarknaden i kombination med det nya amorteringskravet, vilket gör potentiella köpare mer varsamma.

Om man ser till helhetsperspektivet är det svårt att exakt förutse hur bostadsmarknaden kommer att se ut de kommande åren. Det finns exempelvis alltid en stor efterfrågan på ettor och tvåor i centrala delar av storstäder. När det kommer till nyproducerade bostäder har det däremot byggts väldigt mycket de senaste åren, närmare bestämt en ökning med ungefär 300 procent på bara två år. Tyvärr är många av dessa lägenheter svårsålda då priserna är alldeles för höga. På senare tid har man däremot sett att priserna på nyproducerade lägenheter i runtom i landet sjunkit, samt att de disponibla inkomsterna har ökat och vi befinner oss i ett gott ekonomiskt tillstånd. Då räntorna ännu inte har höjts och bostadsutbudet är stort kan man rimligen påstå att det är köparens marknad just nu.

Du har nu fått en liten inblick i hur vi på Bofink tänker kring bostadsmarknaden och i nästa blogginlägg så kommer Bofinks grundare Petter och Joachim berätta mer om hur företagets spännande resa började och tog fart.

Skrivet av

Ida Haglund

Ida Haglund

Angel Bahrami

Angel Bahrami

Dela:

Till alla inlägg